top of page

A TENIR EN COMPTE!

Una vegada hàgiu decidit llogar un habitatge concret, arriba l’hora de formalitzar el contracte. En aquest moment heu de saber si l’habitatge disposa de la cèdula d’habitabilitat i si té el certificat d'eficiència energètica.

Formalització del contracte

Cèdula d'habitabilitat

És el document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat segons la normativa vigent, i és apte perquè hi visquin persones.

Certificació d'eficiència energètica

És el procés mitjançant el qual es verifica que l’edifici té una determinada qualificació energètica d’acord amb la normativa vigent. S’acredita amb l'etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

Gràcies per la teva inscripció!

bottom of page