top of page

HABITATGE JOVE

Per al procés de lloguer d'un habitatge s'han de tenir en compte diversos aspectes que ens ajuden a encertar en la cerca d'aquest, per això us oferim una sèrie de pautes a seguir:

INFORMACIÓ D'INTERÈS

- Tenir en compte l'import màxim de la renda que podeu pagar i les opcions de mercat que existeixen.

- Podeu realitzar totes les gestions directament amb el propietari o amb les administracions de finques immobiliàries.

ON PUC BUSCAR PIS?

- Mitjançant oficines immobiliàries

- A través d'internet o aplicacions per al mòbil

- Oficina Local d'habitatge

 

bottom of page