top of page
Joves per la Ocupació!
Contactan's!
93 635 54 35 ext. 9727

Què és el programa Joves per l’Ocupació?

 

El Joves per l’Ocupació és un programa de formació en alternança amb experiència pràctica en empreses, destinat a persones joves d’entre 16 i 25 anys i menors de 29 anys (en el cas de les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%), mitjançant la combinació d’actuacions integrades que fomenten la seva inserció laboral en empreses i/o el seu retorn al sistema educatiu. Està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

 

Quins son els requisits per participar al programa Joves per l’Ocupació?

 

· Tenir entre 16 i 25 anys, o menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

 

· Estar en situació d'atur.

 

· Estar inscrit al programa de Garantia Juvenil.

 

· No tenir estudis superiors a l’Educació Secundària Obligatòria.

 

Què ofereix el programa el programa Joves per l’Ocupació?

Té una durada de 15 mesos, de desembre de 2015 a març de 2017, i inclou les següents actuacions:

 

· Formació professionalitzadora de 200 hores en tres especialitats diferents:

- Activitats en centres de jardineria, floristeria i vivers

- Operador/a en sistemes de telecomunicacions

- Dependent/a polivalent

 

· Matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria, per aquells/es    alumnes que no el tinguin aprovat.

 

· Possibilitat d'un contracte de treball de 6 mesos a una empresa.

 

· Tutorització, orientació i acompanyament personal durant tot el programa.

 

bottom of page