Mercat d'art jove

Dissabte 26 de juny, d’11h a 14h i de 17h 20h

Parc de la Torre Lluc, Gavà

El Mercat d’Art Jove de Gavà pretén ser un espai de promoció per a les creacions artístiques dels i les joves de la ciutat.
Ets artista i tens entre 16 i 35 anys? T'agradaria tenir un espai per exposar i vendre la teva obra? Busquem artistes de diferents disciplines que vulguin participar al mercat.

CONDICIONS d'ús DEL MERCAT d'art jove 2021

El Mercat d’Art Jove de Gavà pretén ser un espai de promoció per a les creacions artístiques dels i les joves de la ciutat. 

 1. És un mercat d’art adreçat específicament a artistes joves que vulguin exposar la seva obra i vendre-la. Pot participar qualsevol persona, d’entre 16 i 35 anys, tant a títol individual com a nivell col·lectiu, preferentment de Gavà o col·laboradores amb el Departament de Joventut i Drets Humans del municipi.

 2. Les obres de les persones participants han de ser de creació pròpia i original, en qualsevol disciplina d’arts plàstiques, visuals i altres obres que es puguin acompanyar de format físic: dibuix, il·lustració, fotografia, graffiti, bijuteria, craft, vidre, literatura, ceràmica, escultura, objectes de disseny, decoració, moda, etc... 

 3. Per participar al Mercat d’Art Jove muntant una parada cal fer la pre-inscripció mitjançant un formulari que podeu omplir a https://cutt.ly/dnhfkBq . A més, cal que envieu una mostra dels vostres treballs a lacasagran@gava.cat indicant el nom artístic. Pots adjuntar fotografies o indicar-nos l'adreça de les teves xarxes socials. Només s’acceptaran inscripcions fetes mitjançant el formulari d’inscripció. 

 4. La inscripció és gratuïta.

 5. En el moment de fer la pre-inscripció els/les participants facilitaran les seves dades bàsiques, així com una web, xarxa social i/o fotografies dels seus treballs on l’organització pugui veure una mostra dels treballs que vendrà l’artista.

 6. El 18 de juny de 2021 és la data límit per fer la pre-inscripció. 

 7. L’equip tècnic de Joventut es reserva el dret a seleccionar els/les artistes en funció de:

  1. La residència del/de la jove, ja que es prioritzaran aquells/es artistes que visquin a Gavà.

  2. L’originalitat i creativitat de l’obra i dels materials emprats, parant especial atenció a la promoció de la sostenibilitat.

  3. La qualitat artística de les obres.

  4. La col·laboració amb el Departament de Joventut i Drets Humans en els últims dos anys, prioritzant aquells/lles artistes que han col·laborat previament.

 8. L’organització vetllarà en tot cas perquè hi hagi un equilibri entre totes les modalitats artístiques. La decisió de l’organització serà inapel·lable.

 9. Un cop finalitzat el termini de pre-inscripcions, l’organització farà una selecció d’entre totes les propostes i contactarà amb els i les artistes per concretar la seva participació.

 10. És d’obligat compliment que els/les participants seleccionats/des estiguin presencialment a les parades d’11h a 14h i de 17h a 20h durant el dia del Mercat. 

 11. Els i les participants hauran de tenir muntada la parada abans de les 11h del dia 26 de juny de 2021.

 12. A cada artista o col·lectiu d’artistes participants se l’assginarà un lloc amb 2 cadires, una carpa i una taula. Per les obres que requereixen una exposició especial, l’organització estudiarà la viabilitat de les propostes.

 13. Les persones participants poden decorar les seves parades lliurement. La decoració emprada, però, no pot augmentar les mides de la parada. Per aquesta raó no està permès l’ús d'objectes decoratius fora de l’espai de la taula.

 14. Els llocs destinats a cada participant són exclusius i no es poden cedir a participants no inscrits al Mercat.

 15. Els i les participants en el Mercat són responsables d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals per exercir la seva activitat.

 16. En cap cas es podran vendre productes perillosos o nocius per la salut, el benestar de la població, el medi ambient o la qualitat i la neteja dels espais públics. Tampoc es podran vendre aliments.

 17. Les persones inscrites han de presentar-se el dia de la celebració del mercat entre les 9:30h i les 10:15h al punt d’informació, amb el seu DNI. Al punt d’informació se’ls indicarà el lloc exacte d’ubicació i se’ls entregarà una acreditació a cada membre de la parada. En aquest moment hauran d’omplir el certificat d’autoresponsabilitat COVID.

 18. Els i les participants hauran de tenir cura de la neteja de la parada que es té assignada, així com també el seu entorn, i recollir selectivament els residus que es generin. Amb l’objectiu d’evitar generar més residus dels estrictament necessaris, convidem els participants a no utilitzar bosses de plàstic.

 19. Els i les participants es comprometen al compliment de les mesures de prevenció de la COVID del moment. Actualment: ús de mascareta, distància de seguretat i desinfectat de mans recurrent. Així mateix, es comprometen també a vetllar pel compliment d’aquestes mesures per part dels clients que visiten la seva parada.