top of page

Avís Legal

 

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament de Gavà o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l’Ajuntament de Gavà. 

Tots els drets estan reservats.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: 

 

  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

  • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l'edició impresa o digital dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut. 

  • L’Ajuntament de Gavà no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest Ajuntament. 

  • L' Ajuntament de Gavà no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. 

  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web. 

 

Base jurídica i informació bàsica sobre el tractament de dades personals relatives a JOVENTUT
Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal.
Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà.
Finalitat del tractament: Promoció i actuacions en polítiques adreçades als joves del municipi.
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament en la seu electrònica https://eseu.gavaciutat.cat/ (catàleg de tràmits), o presencialment al Registre municipal de l’Ajuntament de Gavà, Plaça de Jaume Balmes, s/n, 08850 Gavà.

Informació addicional ampliada a: Protecció de dades de caràcter personal a la web: https://eseu.gavaciutat.cat/

 

Omplint els formularis presents a aquesta web i clickant la pestanya de consentiment exprés, autoritzo a l’Ajuntament de Gavà a enviar-me informació, questionaris, formularis, notícies, requeriments, agendes, newsletters, documents i qualsevol altra mena d’informació relativa a les activitats i serveis que desenvolupa l’Ajuntament, per qualsevol mitjà de difusió oficial de l’Ajuntament, així com autoritzo l’utilització de les meves dades per finalitats d’estadística. 

No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el teu consentiment o si no ho autoritza una llei.

Pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-te a l’Ajuntament de Gavà, Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de Jaume Balmes s/n. Planta Baixa o al correu electrònic ajuntament@gava.cat, en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD i en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, adjuntant còpia del teu DNI.

 

Amb la utilització de la present web acceptes plenament les condicions descrites.

bottom of page