Avís Legal

 

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament de Gavà o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l’Ajuntament de Gavà. 

Tots els drets estan reservats.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: 

 

  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

  • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l'edició impresa o digital dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut. 

  • L’Ajuntament de Gavà no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest Ajuntament. 

  • L' Ajuntament de Gavà no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. 

  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web. 

 

Base jurídica i informació bàsica sobre el tractament de dades personals relatives a JOVENTUT
Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal.
Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà.
Finalitat del tractament: Promoció i actuacions en polítiques adreçades als joves del municipi.
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament en la seu electrònica https://eseu.gavaciutat.cat/ (catàleg de tràmits), o presencialment al Registre municipal de l’Ajuntament de Gavà, Plaça de Jaume Balmes, s/n, 08850 Gavà.

Informació addicional ampliada a: Protecció de dades de caràcter personal a la web: https://eseu.gavaciutat.cat/

 

Omplint els formularis presents a aquesta web i clickant la pestanya de consentiment exprés, autoritzo a l’Ajuntament de Gavà a enviar-me informació, questionaris, formularis, notícies, requeriments, agendes, newsletters, documents i qualsevol altra mena d’informació relativa a les activitats i serveis que desenvolupa l’Ajuntament, per qualsevol mitjà de difusió oficial de l’Ajuntament, així com autoritzo l’utilització de les meves dades per finalitats d’estadística. 

No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el teu consentiment o si no ho autoritza una llei.

Pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-te a l’Ajuntament de Gavà, Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de Jaume Balmes s/n. Planta Baixa o al correu electrònic ajuntament@gava.cat, en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD i en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, adjuntant còpia del teu DNI.

 

Amb la utilització de la present web acceptes plenament les condicions descrites.

Ajuntament de Gavà, regidoria de oventut, regidoria de joventut de gavà, ajuntament, gavà, gavajove, gavàjove, gava jove, gavà jove, logotip, logo

2020 Ajuntament de Gavà