top of page

Què és?

*Les polítiques locals de joventut són una guia per les actuacions futures que segueixen unes línies estratègiques per al seu desenvolupament, aquestes es fomenten des de diferents àrees i departaments de l’Ajuntament de Gavà.

El Pla Local de Joventut de Gavà és l’eina de referència per a l’execució de les polítiques locals de joventut*. Un document on s’hi reflecteixen les actuacions i els reptes de futur dirigits al col·lectiu de joves del municipi. 

Pla Local de Joventut de Gavà

bottom of page