top of page
Garantia Juvenil Europea
Contacta!
93 662 70 11

Què és la Garantia juvenil?

 

     El programa de Garantia Juvenil és una iniciativa promoguda per la Unió Europea que té com a objectiu principal reduir l’atur juvenil. Essencialment es proposen alternatives d’ocupació i formació, així com suport per a l’emprenedoria a joves entre 16 i 29 anys que no treballin ni estudiïn

Quins són els requisits d’accés al Sistema de Garantia Juvenil?

 

- Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

 

- Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.       

 

- Tenir entre 16 i 29 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

- No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

 

- No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

 

- No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

 

- Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Què ofereix la Garantia Juvenil?

 

     A l’Oficina de Treball de Gavà està ubicada la tècnica referent del programa amb la qual els joves podran demanar cita per començar a rebre els següents serveis:  

 

· Suport en la inscripció al sistema de Garantia Juvenil: Permet ser beneficiari de tots els recursos que ofereix el programa.

 

· Acollida i diagnòstic ocupacional: Un cop el jove està inscrit, l’Oficina de Treball el citarà i rebrà un servei d’atenció personalitzada.

 

· Pla de treball individual: Posteriorment es plantejarà un pla segons les competències, experiència, formació, capacitats, interessos i necessitats de cada persona.

 

    Els beneficiaris de la Garantia Juvenil tenen la possibilitat de seguir tres itineraris diferenciats i per cadascun d’ells el SOC  ofereix una sèrie de programes i serveis, els quals són:

 

· Itinerari 1: Suport en l’orientació laboral i cerca de feina.

· Itinerari 2: Reforç de la formació i experiència professional.

· Itinerari 3: Suport per posar en marxa una idea de negoci.

 

Si estàs interessat  i vols conèixer més sobre la Garantia Juvenil, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

 

bottom of page