top of page

OBJECTIUS

Educació i Formació

 • Millora de l’oferta formativa i de la informació coordinada.

 • Creació d’una xarxa de coordinació i treball per a sistematitzar i millorar la difusió i facilitar l’accés a la informació.

 • Potenciar la sensibilització i l’acompanyament als serveis i centres educatius existents.

 • Millora dels horaris d’obertura de la biblioteca per a satisfer necessitats de totes les fases i programes educatius.

Treball

 • Millora dels serveis de suport en la recerca de feina per a joves.

 • Millora de l’ocupabilitat dels i les joves de Gavà.

Habitatge

 • Fomentar el lloguer assequible per a joves per facilitar-ne el procés d’emancipació.

 

Salut

 • Ampliar serveis i recursos d’assessorament i sensibilització.

 • Treballar de manera coordinada la prevenció de la violència masclista i les discriminacions.

 • Promoure hàbits saludables.

 

Cultura i Oci

 • Millorar la informació i els canals de comunicació per a joves.

 • Fomentar un major ventall d’oci i activitats culturals per a joves.

 • Impuls per a les activitats culturals organitzades per grups, entitats i col·lectius de joves.

Participació i Associacionisme

 • Millora de la comunicació entre entitats-ciutadania i de la relació entre entitats.

 • Incentivar la participació i la implicació dels joves en iniciatives.

Cohesió Social i Territorial

 • Realitzar més activitats de sensibilització i per al foment de la inclusió en diferents espais (centres educatius, PIDCES, EJLCG, etc.)

 • Fomentar un millor sistema de transports inter i intraurbà amb preus assequibles per a joves.

 • Treballar en el sentiment de pertinença i arrelament a Gavà.

Please reload

bottom of page